Portfolio
GDOŚ
Natura 2000
Natura 2000. Poczuj to!

Teledysk

Produkcja: Blast Factor Group
Postprodukcja: Chimney Pot

Spot TV 30" - wersja 1

Produkcja: Blast Factor Group
Postprodukcja: Chimney Pot

Spot TV 30" - wersja 2

Produkcja: Blast Factor Group
Postprodukcja: Chimney Pot

W II połowie 2011 roku w ramach wygranego przetargu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zrealizowaliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną dot. Programu Natura 2000.
Głównym celem kampanii było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej studentów na temat Sieci Natura 2000.

Głównym wyzwaniem przy formułowaniu założeń komunikacyjnych kampanii było dotarcie do młodych ludzi, niezainteresowanych tematem i postrzegających Program Natura 2000 jedynie jako „byt biurokratyczny”, opóźniający wszelkie inwestycje infrastrukturalne.
W związku z powyższym głównym założeniem kampanii było wzbudzenie zainteresowania, ocieplenie wizerunku i wzbudzenie chęci pogłębienia wiedzy nt programu Natura 2000.

Zadaniem agencji było z jednej strony podniesienie świadomości ekologicznej nt obszarów NATURA 2000, a z drugiej strony wypromowanie „Naturowych produktów ekologicznych”, takich jak: obozy ekologiczne, Akademia Menadżera Zrównoważonego Rozwoju oraz certyfikowane szkolenia on-line nt. sieci Natura 2000.
W efekcie powstała seria materiałów informacyjno-promocyjnych, a wśród nich: plakaty, reklamy outdoorowe, reklamy internetowe, strona internetowa i fanpage kampanii, a także ulotki, broszury i gadżety – np. zawieszki na drzwi.

Dodatkowym wsparciem kampanii było zaangażowanie Ambasadora Kampanii w osobie Katarzyny Nosowskiej.
Katarzyna Nosowska firmowała swoim wizerunkiem wszystkie materiały promocyjne, a także napisała piosenkę kampanii „O lesie”, do której został wyprodukowany teledysk; Muzykę i zdjęcia z klipu wykorzystaliśmy do produkcji spotów telewizyjnych, spoty radiowych, a także spotów viralowych.
Piosenka „O lesie” została także wydana na najnowszej płycie Katarzyny Nosowskiej „8”, a także jako niezależny singiel – wyprodukowany i dystrybuowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.