Contact

Office:
Adwertajzing
Plac Zbawiciela 2 lok 16
00-642 Warszawa
tel: +48 22 88 00 810
fax: +48 22 88 00 811
agencja@Adwertajzing.pl
Registered Office:
Adwertajzing sp. z o.o. - sp.k.
ul. Kombatantów 61
05-500 Piaseczno - Julianów
KRS: 000281525
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
REGON: 141003992
NIP: 1231114945